Zavolajte nám

+421 905 531 652

Napíšte nám

info@ratio.sk

 • image

  VZDELÁVANIE

  Bezpečnostné povedomie zamestnancov je jedným zo základných predpokladov úspešného riadenia informačnej bezpečnosti organizácie. Základné znalosti súvisiace s bezpečnou prevádzkou IKT, orientácia v rizikách a schopnosť ich identifikácie, ako aj schopnosť reakcie na ich vznik, dnes patrí k minimálnej znalostnej výbave každého používateľa informačných aktív organizácie.

  Čítajte ďalej

Vzdelávanie a zvyšovanie bezpečnostného povedomia

Bezpečnostné povedomie zamestnancov je jedným zo základných predpokladov úspešného riadenia informačnej bezpečnosti organizácie. Základné znalosti súvisiace s bezpečnou prevádzkou IKT, orientácia v rizikách a schopnosť ich identifikácie, ako aj schopnosť reakcie na ich vznik, dnes patrí k minimálnej znalostnej výbave každého používateľa informačných aktív organizácie.

Ponúkame nasledovné služby v oblasti zvyšovania bezpečnostného povedomia a vzdelávania

 • testovanie aktuálnej úrovne bezpečnostného povedomia a identifikácia tematických oblastí pre ďalší rozvoj
 • návrh nápravných opatrení na základe zistení z testovania
  • organizačné opatrenia
  • technické opatrenia
  • úpravy interne zavedených vzdelávacích procesov
  • úpravy obsahu
 • návrh interných komplexných vzdelávacích formátov – stratégia, obsah
 • realizácia interných školení, tréningov

Bratislava © ratioservices