logo v

Zavolajte nám

+421 905 531 652

Napíšte nám

info@ratio.sk

Zavolajte nám

+421 905 531 652

Napíšte nám

info@ratio.sk

 • image

  RIADENIE KONTINUITY

  Kontinuita činností (Business Continuity) je schopnosť organizácie dodávať produkty a služby za každých okolností. Pomôžeme vám vytvoriť odolnú organizáciu, identifikujeme vaše kritické aktivity a produkty. Vytvoríme plány a stratégie, ktoré vám umožnia predvídať krízové situácie, skrátiť výpadky a znížiť ich následky.

  Čítajte ďalej

Proces Business Continuity Managementu (BCM) napomáha spoločnosti pri:

 • Identifikácii a riadení aktuálnych a budúcich hrozieb pre váš biznis
 • Zavedenie proaktívneho prístupu pre minimalizáciu dôsledkov incidentov
 • Udržanie vašich kritických procesov v chode počas krízového stavu
 • Minimalizácia výpadkov a skrátenie času obnovy po incidentoch:
 • prírodné katastrofy
 • zlyhania dodávky energií,
 • nefunkčnosť informačných alebo riadiacich systémov,
 • zlyhania alebo nedostatok personálu
 • Demonštráciu odolnosti vašej organizácie pre vašich zákazníkov
 • Tvorba BCP (Business Continutiy Plan), DRP (Disaster Recovery Plan), CMP (Crisis Management Procedure)
 • Mapovanie procesov pomocou BIA (Business Impact Analysis) a TRA (Threat and Risk Analysis)
 • Návrhy krízových scenárov a preventívnych opatrení

Riadenie kontinuity činností je súčasťou celkového riadenia rizík v spoločnosti s prekrývajúcimi sa oblasťami riadenia informačnej bezpečnosti a riadenia IT

Bratislava © ratioservices