logo v

Zavolajte nám

+421 905 531 652

Napíšte nám

info@ratio.sk

Zavolajte nám

+421 905 531 652

Napíšte nám

info@ratio.sk

Náš tím

Naše služby sú dodávané tímom skúsených konzultantov, ktorí majú hlboké znalosti z oblasti informačných a kybernetických rizík, akým dnes organizácie čelia.

Sme držitelia nasledujúcich certifikátov:

 • Certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti
 • CIA – Certifikovaný interný audítor
 • ITIL v3 Expert – Riadenie IT služieb, Axelos
 • Certifikovaný audítor ISO 9001 (medzinárodná norma pre riadenie kvality)
 • Certifikovaný audítor ISO 20000 (medzinárodná norma pre riadenie IT služieb)
 • Certifikovaný Lead audítor ISO 27001 (medzinárodná norma pre riadenie informačnej bezpečnosti)
 • Certifikovaný audítor ISO 22301 (medzinárodná norma pre riadenie kontinuity činností)
 • Súdny znalec v odbore Elektrotechnika, odvetvia:
  • Bezpečnosť a ochrana informačných systémov,
  • Riadiaca technika, výpočtová technika (hardware)
  • Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky
  • Počítačové programy (software)
 • CISA – Certifikovaný audítor informačnej bezpečnosti, ISACA
 • CISM – Certifikovaný bezpečnostný manažér, ISACA
 • CGEIT – Certifikovaný profesionál pre IT Governance, ISACA
 • CRISC – Certifikovaný profesionál pre oblasť riadenia IT rizík, ISACA
 • CDPSE - Certifikovaný profesionál pre oblasť ochrany osobných údajov, ISACA
 • CISSP - Certifikovaný profesionál v oblasti bezpečnosti informačných systémov
 • PRINCE2 Practitioner – Certifikovaný projektový manažér , Axelos
 • CCNA (Cisco Certified Network Associate) – Certifikovaný profesionál v oblasti počítačových sietí
 • M_o_R Practitioner (Management of Risk) - Riadenie rizík, Axelos
 • Lean IT – Zlepšovanie procesov, EXIN
 • ISA/IEC 62443 – Cybersecurity Risk Assessment Specialist, ISA Europe
 • ISA/IEC 62443 – Cybersecurity Fundamentals Specialist, ISA Europe
 • COBIT 2019 – IT governance and management foundation, ISACA
 • Kepner - Tregoe problem management Foundation, ITpreneurs, Kepner-Tregoe

Jednotlivé certifikáty sú k dispozícii na požiadanie.

Bratislava © ratioservices