logo v

Zavolajte nám

+421 905 531 652

Napíšte nám

info@ratio.sk

Zavolajte nám

+421 905 531 652

Napíšte nám

info@ratio.sk

 • image

  KEBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

  Hodnota informácií vo firemnom prostredí s rozvojom informačných technológií neustále rastie. V dnešnej dobe nerozhodujú o úspechu a neúspechu v podnikaní len budovy a stroje, ale aj informácie. Je preto nevyhnutné mať efektívne riešenie ochrany oboch oblastí - informačných aktív aj fyzických objektov.

  Čítajte ďalej

Technické opatrenia na ochranu informačných aktív

Riešenia na zaistenie dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií:

 • systémy riadenia identity a centrálne adresárové systémy
 • riešenia pre ochranu počítačových sietí
 • systémy monitorovania udalostí a incidentov
 • systémy ochrany informácií a systémy na kontrolu obsahu
 • antimalware a antispamové systémy
 • kryptografické systémy

Informácie a priestory, v ktorých sú spracovávané informácie, musia byť chránené aj pred hrozbami vo fyzickom svete. Preto ponúkame riešenia v oblasti fyzickej bezpečnosti, najmä:

 • systémy kontroly vstupov
 • systémy elektronickej zabezpečovacej signalizácie
 • systémy priemyselnej televízie.

Príprava na certifikáciu podľa ISO 27000

Medzinárodná technická norma ISO 27000 opisuje požiadavky a poskytuje návod, ako implementovať systém riadenia bezpečnosti informácií (ISMS).

Zavedením systému riadenia informačnej bezpečnosti bude mať organizácia dobré východiskové postavenie, aby znížila riziká a zabránila prípadným udalostiam vyplývajúcim z nedostatočných opatrení na ochranu informácií.

Plánovanie reakcie na bezpečnostné incidenty

Vďaka efektívnemu a vopred otestovanému plánu reakcie na incidenty, bude váš podnik schopný odhaliť incidenty v skorej fáze a vytvoriť si tak účinnú obranu proti potenciálnym útokom. Súčasne bude vaša organizácia schopná minimalizovať škody vzniknuté výpadkom poskytovaných služieb, spôsobeným incidentom. Vyhnete sa tiež možným pokutám a súvisiacej negatívnej publicite.

Implementácia systému riadenia informačnej bezpečnosti

Ponúkame flexibilnú, nákladovo efektívnu a komplexné ponuku konzultačných služieb pre nasadenie systému riadenia bezpečnosti informácií ISO 27000, prispôsobenú na mieru potrebám podniku. Služba zahŕňa identifikáciu opatrení na zníženie rizika kybernetickej bezpečnosti a návrh akčného plánu pre bezpečnosť informácií.

Bratislava © ratioservices