Zavolajte nám

+421 905 531 652

Napíšte nám

info@ratio.sk

Riadenie rizík

Analýza rizik a kybernetická kontrola (Cyber health check)

Skutočne robustný režim informačnej bezpečnosti musí byť založený na komplexnom programe hodnotenia kybernetických rizík, s cieľom identifikovať nedostatky v kritických rizikových oblastiach organizácie a stanoviť vhodné opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov a zraniteľností.

Kontrola stavu systémov vám pomôže určiť najslabšie bezpečnostnej oblasti a prijať vhodné opatrenia na zmiernenie zistených rizík. Táto služba kombinuje konzultácie a audit na mieste, s hodnotením bezpečnostnej architektúry s cieľom posúdiť expozíciu vašej spoločnosti voči kybernetickým rizikám a identifikovať vhodné opatrenia na zmiernenie kybernetických rizík.

Táto kontrola stavu vám poskytne stručnú správu popisujúcu vaše súčasné kybernetické riziká a kritickú rizikovú expozíciu. Vychádzame z osvedčených metód, ako napríklad ISO/IEC 27002 ISO/EC 27005, NIST SP 800-30, ISF IRAM 2, CESG Information Assurance Standard 1 & 2, FFIEC Cybersecurity Assessment, IASME Cyber Essentials a ďalších.

Záverečná správa vám poskytne spätnú väzbu v nasledujúcich oblastiach:

  • základná kybernetická hygiena
  • riadiaci rámec (Cyber governance framework)
  • politiky, postupy a technickej kontroly
  • schopnosť zotavenie a odolnosť
  • správa o nezhode

Hodnotenie zraniteľností a penetračné testovanie

Naše penetračné testy poskytujú cenovo výhodné a praktické riešenie, ktoré vám pomôže eliminovať možné zraniteľnosti vašich sietí, operačných systémov a webových aplikácií.

Penetračný test je simulovaný útok na známe zraniteľnosti "zvonku" pred tým, než by bol vykonaný skutočným útočníkom. Výsledkom nášho etického hackingu je podrobná správa o vašich bezpečnostných nedostatkoch.

Testy sa líšia od automatizovaného skenovania zraniteľností s nízkymi nákladmi až po podrobné manuálne penetračné testovanie.

Bratislava © ratioservices