logo v

Zavolajte nám

+421 905 531 652

Napíšte nám

info@ratio.sk

Zavolajte nám

+421 905 531 652

Napíšte nám

info@ratio.sk

 • image

  RIADENIE RIZÍK

  Existujú rôzne definície informačnej bezpečnosti, ale pravdepodobne najbližšie ku realite má definícia, podľa ktorej je bezpečnosť udržiavanie prijateľnej úrovne identifikovaného rizika. Riadenie rizík je oblasť manažmentu zameraná na analýzu rizík a znižovanie rizík.

  Čítajte ďalej

Analýza rizik a kybernetická kontrola (Cyber health check)

Skutočne robustný režim informačnej bezpečnosti musí byť založený na komplexnom programe hodnotenia kybernetických rizík, s cieľom identifikovať nedostatky v kritických rizikových oblastiach organizácie a stanoviť vhodné opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov a zraniteľností.

Kontrola stavu systémov vám pomôže určiť najslabšie bezpečnostnej oblasti a prijať vhodné opatrenia na zmiernenie zistených rizík. Táto služba kombinuje konzultácie a audit na mieste, s hodnotením bezpečnostnej architektúry s cieľom posúdiť expozíciu vašej spoločnosti voči kybernetickým rizikám a identifikovať vhodné opatrenia na zmiernenie kybernetických rizík.

Táto kontrola stavu vám poskytne stručnú správu popisujúcu vaše súčasné kybernetické riziká a kritickú rizikovú expozíciu. Vychádzame z osvedčených metód, ako napríklad ISO/IEC 27002 ISO/EC 27005, NIST SP 800-30, ISF IRAM 2, CESG Information Assurance Standard 1 & 2, FFIEC Cybersecurity Assessment, IASME Cyber Essentials a ďalších.

Záverečná správa vám poskytne spätnú väzbu v nasledujúcich oblastiach:

 • základná kybernetická hygiena
 • riadiaci rámec (Cyber governance framework)
 • politiky, postupy a technickej kontroly
 • schopnosť zotavenie a odolnosť
 • správa o nezhode

Hodnotenie zraniteľností a penetračné testovanie

Naše penetračné testy poskytujú cenovo výhodné a praktické riešenie, ktoré vám pomôže eliminovať možné zraniteľnosti vašich sietí, operačných systémov a webových aplikácií.

Penetračný test je simulovaný útok na známe zraniteľnosti "zvonku" pred tým, než by bol vykonaný skutočným útočníkom. Výsledkom nášho etického hackingu je podrobná správa o vašich bezpečnostných nedostatkoch.

Testy sa líšia od automatizovaného skenovania zraniteľností s nízkymi nákladmi až po podrobné manuálne penetračné testovanie.

Bratislava © ratioservices