logo v

Zavolajte nám

+421 905 531 652

Napíšte nám

info@ratio.sk

Zavolajte nám

+421 905 531 652

Napíšte nám

info@ratio.sk

 • image

  AUDIT KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

  Účelom auditu kybernetickej bezpečnosti je overiť plnenie povinností podľa zákona č- 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a posúdenie zhody prijatých bezpečnostných opatrení s požiadavkami zákona. Týmto spôsobom sa identifikujú nedostatky kybernetickej bezpečnosti s cieľom odporúčať opatrenia na ich odstránenie a nápravu.

  Čítajte viac
 • image

  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Ponúkame širokú škálu služieb na ochranu osobných údajov a zaručenia súladu s GDPR, ktorých výhodou je zjednotené právne poradenstvo a hlboké technické znalosti, potrebné na plnenie zásad, povinností a záväzkov v oblasti ochrany osobných údajov.

  Čítajte viac
 • image

  KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

  Hodnota informácií vo firemnom prostredí s rozvojom informačných technológií neustále rastie. V dnešnej dobe nerozhodujú o úspechu a neúspechu v podnikaní len budovy a stroje, ale aj informácie. Je preto nevyhnutné mať efektívne riešenie ochrany oboch oblastí - informačných aktív aj fyzických objektov.

  Čítajte viac
 • image

  RIADENIE SÚLADU

  Takmer všetky organizácie vykonávajú činnosti, spadajúce pod kontrolu niektorého regulačného orgánu. Vieme vám poskytnúť poradenstvo a audítorské služby, ktoré vám pomôžu identifikovať, riadiť a kontrolovať riziká v oblasti informačnej bezpečnosti, ochrany osobných údajov, ochrany pred počítačovými podvodmi a protispoločenským činnosťami

  Čítajte viac
 • image

  RIADENIE IT SLUŽIEB

  V dnešnom svete, založenom na informáciách, sú organizácie závislé na efektívnom fungovaní informačných a komunikačných technológií. Schopnosť organizácie dosahovať stanovené ciele je z veľkej časti daná aj schopnosťou efektívne riadiť vlastné IT služby. Zaistíme pre vás zavedenie ITSM (IT Service Management), založenom na odporúčaniach, vychádzajúcich z najlepšej praxe.

  Čítajte viac
 • image

  RIADENIE KONTINUITY

  Kontinuita činností (Business Continuity) je schopnosť organizácie dodávať produkty a služby za každých okolností. Pomôžeme vám vytvoriť odolnú organizáciu, identifikujeme vaše kritické aktivity a produkty. Vytvoríme plány a stratégie, ktoré vám umožnia predvídať krízové situácie, skrátiť výpadky a znížiť ich následky.

  Čítajte viac
 • image

  RIADENIE RIZÍK

  Existujú rôzne definície informačnej bezpečnosti, ale pravdepodobne najbližšie ku realite má definícia, podľa ktorej je bezpečnosť udržiavanie prijateľnej úrovne identifikovaného rizika. Riadenie rizík je oblasť manažmentu zameraná na analýzu rizík a znižovanie rizík.

  Čítajte viac
 • image

  VZDELÁVANIE

  Bezpečnostné povedomie zamestnancov je jedným zo základných predpokladov úspešného riadenia informačnej bezpečnosti organizácie. Základné znalosti súvisiace s bezpečnou prevádzkou IKT, orientácia v rizikách a schopnosť ich identifikácie, ako aj schopnosť reakcie na ich vznik, dnes patrí k minimálnej znalostnej výbave každého používateľa informačných aktív organizácie.

  Čítajte viac

Bratislava © ratioservices